Pravidla hry


Podmínky služby Zavolej a vyhraj a Podmínky účasti na propagační kampani Zavolej a vyhraj.

I. Poskytovatel služby a Organizátor propagační kampaně (dále jen "Propagace" nebo "Hra"):

TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, registrovaná na Kypru se sídlem v Arch. Makarios III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr, zastoupená paní Elenou Constantinou. Č. registrace společnosti: HE 144566, DIČ CY 10147566V (dále jen "organizátor").

II. Účel propagace

2.1. Popularizovat službu generování čísel loterie (dále jen "služba") a podpořit nákup služby.

2.2. Službu lze zakoupit 24 hodin denně 7 dní v týdnu a volat na telefonní číslo 909 90 90 90 / 0900 712 812. Další informace najdete na www.zavolejavyhraj.cz Cena služby, která obsahuje 6 návrhů loterijních čísel, 90 Kč / 2 EUR / volání, včetně DPH.

III. Doba trvání "Vyhrajte teď" Propagace a účast

3.1. Propagace začíná 1. ledna 2018 a končí 31. prosince 2018. Účast ve hře je prostřednictvím televizních programů (teleshoppingových programů) ohlášených na kanálu (kanálech), (dále jen "televizní kanál").

3.2. Vysílací hodiny, stejně jako televizní kanál nebo televizní kanály pro vysílání programů jsou ohlášeny na webových stránkách www.zavolejavyhraj.cz na webové stránce televizního kanálu. Organizátor si vyhrazuje právo změnit čas vysílání. Změny vysílacích hodin budou oznámeny na výše uvedených platformách.

3.3. Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit propagaci. Současně na výše uvedených platformách informuje účastníky o pozastavení / ukončení propagace takovým způsobem, jakým byla propagace oznámena. Pozastavení nebo ukončení nemá žádný vliv na platební povinnost zadavatele vyplývající z předchozích výher účastníků před přerušením / ukončením.

IV. Podmínky účasti ve Hře

Veškeré pokyny a informace o cenách, které vydal Organizátor, jsou součástí těchto podmínek (dále jen "Pravidla Propagace" nebo "Pravidla Hry").

4.1. Propagace je otevřena výlučně všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku, která nespadají pod ustanovení uvedená v bodě 4.7 a které jsou v době jejich účasti ve věku 18 let a v plném duševní zdraví (dále jen "Hráč"), který:

- vlastní telefonní předplatné nebo předplacenou kartu, která mu umožňuje volat na telefonní čísla se zvýšenou sazbou;

- volá telefonní číslo s prémiovou sazbou z viditelného telefonního čísla (telefonní číslo volajícího není skryto) a zakoupí si tak návrh loterijního čísla sestávajícího ze 6 čísel;

- během živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního čísla pořadové číslo telefonního čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo tak bonus na účast na živém vysílání televizního programu a tak

- v souladu s výběrovým postupem popsaným v podmínce VI. se stává Hráčem a kdo

- může potvrdit, že je to ta osoba, která zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého byl hovor uskutečněn.

4.2. Zavoláním na telefonní číslo s prémiovou sazbou Hráč bere na vědomí a souhlasí se stávajícími podmínkami účasti na Propagaci „Zavolej a vyhraj „(Zavolej a vyhraj) a ustanoveními uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů. V souladu s tím se má za to, že volající nebo spotřebitel, který inicioval výzvu, uznal a souhlasil s ustanoveními stávajících propagačních pravidel a zásad ochrany osobních údajů.

4.3. Telefonní číslo se zvýhodněnou sazbou (voláním tohoto čísla umožňuje službu zakoupit a nabízí možnost účastnit se akce) je 909 90 90 90 / 0900 712 812.

Telefonní číslo zákaznického servisu 283 025 025 (běžné hovory platí) lze volat 24 hodin 7 dní v týdnu.

Ustanovení obsažená v zásadách ochrany osobních údajů naleznete na www.zavolejavyhraj.cz

4.4. Cena služby, tj. cena za volání telefonního čísla s prémiovou sazbou, je 90 Kč / 2 EUR / volání, včetně DPH. zobrazena v televizním pořadu spolu s telefonním číslem (telefonní číslo s vysokou sazbou) pro účast v televizním programu a také s telefonním číslem (s normálními hovorovými sazbami) pro informace / služby zákazníkům. Cena služby nebo cena hovoru zahrnuje DPH.

4.5. Organizátor má právo změnit telefonní číslo s vysokou sazbou, cenu hovoru /nebo cenu služby. Uvedené změny budou v předstihu domluveny s Organizátorem, mimo dobu trvání televizního programu za stejných podmínek a na výše uvedených platformách.

4.6. Pouze kupující, který nakupuje službu během živého vysílání a splňuje zbývající podmínky, jak bylo popsáno výše a který se dobrovolně účastní Hry (dále jen "Hráč"), získá právo na účast v televizním programu. Volání uskutečněná mimo dobu trvání televizního programu (ani krátce před zahájením televizního programu nebo krátce po skončení televizního programu) nezaručují právo účastnit se hry. Hovory uskutečněné během opakovaného přehrání televizního programu také neposkytují právo účastnit se Hry.

4.7. Zaměstnanci organizace, tvůrce programu, televizní stanice nebo televizního kanálu, na kterých bude Propagace vysílána ("Vysílající Společnost"), společnosti zabývající se mobilními a pevnými službami, jejich mateřskými, dceřinými a přidruženými společnostmi, zástupci, reklamní a propagační agentury nebo jakákoli jejich sdružená korporace nebo kterákoli z jejich agentur spojená s propagací, nejbližší rodinní příslušníci a / nebo ti, kteří žijí ve stejné domácnosti těchto zaměstnanců, a každá osoba, jejíž přístup k reklamě byl ukončen nebo pozastaven (společně "vyloučené strany") nejsou způsobilé k účasti.

4.8. Nákup Služby, uskutečněným voláním telefonního čísla s prémiovou sazbou, samo o sobě neznamená účast na Hře, nebo že se volající stal Hráčem (nebo proto, že volání kupujícího je připojeno k živému vysílání televizního programu), ale spíše, že kupující získá bonus a jako takový má šanci vyhrát tím, že se účastní hry. Podmínky podle bodu VI. popisuje postup výběru vstupu do televizního programu. 4.9. Při každém volání na číslo s prémiovou sazbou si koupí volající službu, tzn. Volající si zakoupí nabídku s 6 čísly loterie a cena za každý hovor musí být zaplacena jako Cena Služby, takže každý hovor bude účtován odpovídajícím způsobem.

V. Jak hrát Hru?

5.1. Hra se skládá ze série her, hádanek, hádanek, trivia a dalších obecných znalostí a testovacích dovedností, které jsou uvedeny v živém televizním programu (dále jen "Otázka"), kterou musí Hráč vyřešit, aby získal cenu.

Typ, obsah, počet a trvání otázek a dotazů určuje výhradně Organizátor.

VI. O procesu výběru Hráčů k účasti v televizním programu

6.1. Pro vstup do živého televizního programu jsou Hráči náhodně vybráni pomocí matematického algoritmu z těch, kteří si Službu předtím zakoupili. Pokaždé, bude živě do studia připojen pouze jeden Hráč. Vybraný Hráč musí odpovědět na Otázku. Pokud není odpověď správná, bude připojen další Hráč a postup se bude opakovat až do konce televizního programu. Hráč stane způsobilým k získání ceny v okamžiku, pokud vyřeší a sdělí správné řešení otázky položené v televizním programu. Způsob řešení otázek a správnost řešení určuje výhradně Organizátor, resp. Moderátor televizního programu. V případě jakékoliv diskuse nebo sporu týkajícího se jakéhokoli aspektu Hry, včetně způsobu Hry nebo správnosti problému, je rozhodnutí Organizátora konečné a závazné pro hráče. Všechny pokyny poskytnuté přednášejícím během televizního programu, pokyny k účasti a / nebo informace týkající se Cen oznámených v programu se stávají nedílnou součástí stávajících podmínek účasti na propagaci.

6.2. Cenu vyhrál Hráč, který byl vybrán pro vstup do televizního programu, a kdo v živém vysílání dává správnou odpověď na otázku. Pokud Hráč, který byl vybrán pro vstup do televizního programu, nedá správnou odpověď, pak podle podmínek v bodě VI bude připojen nový Hráč živě k televiznímu programu. Organizátor předloží nově připojenému Hráči buď nevyřešenou otázku, nebo novou.

6.3. Cena, tj. částka peněz nabízených jako Cena, se na obrazovce zobrazí společně s otázkou. Není-li otázka vyřešena v době, který jí byl přidělen – v časovém intervalu, který je stanoven Organizátorem, podobně jako předchozí -, cena nebude udělena. Pokud během vysílání televizního programu není správně zodpovězena žádná otázka některým z Hráčů, nebude v průběhu televizního programu udělena žádná cena.

6.4 Výhra zobrazená na obrazovce během vysílání televizního programu představuje hrubé částky. Částka hotovosti, která vznikne po odečtení všech hrubých daní a poplatků stanovených platnou legislativou v terénu, bude vyplacena hráči, který byl určen jako vítěz.

6.5 Cenu nelze převést na někoho dalšího. Platba bude vyplacena výhradně určenému vítězi poté, co byla dána správná odpověď. Žádná náhrada, přiřazení nebo převod ceny nejsou povoleny.

6.6. Během Kol (jedno "Kolo" představuje čas, který uplynul od výběru Hráče do doby dalšího výběru), Organizátor náhodně vybere do vysílání jednoho z kupujících služby (dále jen " Vybraný Hráč ").

6.7. Každý nákup má stejnou šanci stát se vybraným nákupem, pro nějž se kupující Služby (který provedl nákup) stává vybraným Hráčem.

6.8. Během výběrového procesu je pro každé volání přiřazeno číslo náhodně vygenerované bez zásahu člověka, které je větší než 0, ale menší než 1. Na konci tohoto Kola bude Organizátor kontaktovat telefonicky kupujícího, jehož telefonát dostal nejmenší číslo. Tím se stane Vybraným Hráčem a bude spojen do vysílání. Je to Organizátor, který rozhodne, kdy Kolo skončí.

6.9. Po skončení Kola zastaví počítačový systém vstupy do tohoto Kola. Nová hra / nová šance je k dispozici hned v dalším Kole pro zákazníky Služby bez ohledu na to, zda Vybraný Hráč vstoupil do televizního programu v předchozím Kole nebo ne. Proto se výběru možných hráčů pro dané kolo účastní pouze kupující služby, resp. nákupy uskutečněné během Kola. Pokud vysílání televizního vysílání skončí před koncem Kola, pak bude pozastaveno až do začátku dalšího vysílání, kdy bude Kolo pokračovat.

6.10. Vybraného Hráče zavolá Organizátor na telefonní číslo, ze kterého zakoupil službu a požádá ho, aby zůstal na lince. Poté je živě připojen do televizního programu. Pokud se z jakéhokoli důvodu nemůže

Organizátor spojit s Vybraným Hráčem na telefonním čísle, ze kterého zakoupil službu, včetně - ale nikoliv výhradně - obsazeného telefonu, hlasové schránky nebo je zapojen záznamník a / nebo je telefonní spojení z jakéhokoli důvodu přerušeno, pak je vybrán další zákazník služby, s telefonním číslem, kterému bylo přiděleno druhé nejnižší číslo, a poté bude vyzván ke vstupu do vysílání.

Organizátor neodpovídá za žádné technické chyby v síti, telefonních linkách nebo kvalitě přenosu hlasu, které by mohly negativně ovlivnit nebo dokonce znemožnit připojení Vybraného Hráče k TV studiu, a tím i jeho účast na hře způsobem, který odpovídá technickým normám televizního programu.

6.11. Pokud hráč správně neodpoví, potom, jak již bylo uvedeno výše, bude vybrán nový kupující Služby z dalšího Kola. Pokud nově zvolený Hráč odpoví na otázku správně, končí Kolo s tím, že cena bude udělena Vybranému Hráči, který odpověděl na otázku správně. Pokud nikdo správně neodpoví, moderátor zvolí novou otázku nebo ukončí televizní program.

6.12. Pokud Vybraný Hráč odpoví správně na otázku (dále jen "Vítěz"), pak Vybraný Hráč získá cenu, kterou nabízí Organizátor (dále jen "Cena").

VII. Další podmínky k obdržení Ceny

7.1. V případě vítězství musí Vítěz do 72 hodin po ukončení TV programu poskytnout Organizátorovi potřebné osobní údaje (osobní údaje, daňové číslo, bankovní účet atd.). Během hovoru, musí Vítěz Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného telefonního čísla, ze kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen "Důkaz").

7.2. Odmítnutí sdělovat údaje nebo jen jejich část a / nebo nepřítomnost důkazů automaticky vede ke ztrátě práva nároku na cenu.

7.3. Organizátor zaznamená telefonní hovor a uchovává osobní údaje Vítěze, jak je uvedeno v současných podmínkách a v zásadách ochrany osobních údajů, které Vítěz uznává a souhlasí. Cena nebo práva na její uplatnění nelze převést na třetí osobu nebo vyměnit. Pořadatel uhradí cenu bankovním převodem do 30 dnů od obdržení vyplněného a podepsaného formuláře vyplněného Vítězem, který obsahuje jeho osobní údaje. Organizátor neodpovídá za výpadek nebo neschopnost zaplatit cenu za špatný nebo nesprávný přenos osobních údajů Vítězem.

7.4. Vítěz musí spolupracovat, aby úspěšně obdržel cenu (bankovním převodem nebo platbou v hotovosti). V případě, že Vítěz nesplní povinnost spolupracovat, a proto nelze předat cenu, nemůže to být přičítáno Organizátorovi. Nemůže-li se Organizátor po třech pokusech spojit s Vítězem a Vítěz nekontaktuje zákaznickou službu během 30 (třiceti) dnů od doby vysílání, kde vyhrál, pak Vítěz ztratí nárok na cenu.

7.5. V případě jakéhokoliv sporu týkající se pochybností o osobě Vítěze se považuje za Vítěze osoba, která je oprávněným vlastníkem telefonního čísla a která tuto skutečnost dokáže.

7.6. Vítězi předá Organizátor částku, která vznikla po odečtení daní  (15%)a dalších daňových povinností stanovených zákonem. Zadržené částky uhradí Organizátor daňovým orgánům. Kromě zaplacení ceny Vítězi v souladu s výše uvedeným a zaplacení daní a dalších daňových povinností daňovým orgánům nemá Organizátor žádné další povinnosti. Organizátor nese náklady na převedení bankovního převodu. Jiné možné výdaje nelze Organizátorovi účtovat.

7.7 Hráč, jeho rodinní příslušníci nebo osoby žijící spolu s Hráčem ve stejné domácnosti mohou vydělat celkem třikrát za kalendářní měsíc bez ohledu na to, na kterém televizním kanálu je Propagace vysílána nebo byla vysílána.

7.8. Pokud Vítězem jedné z cen je osoba s omezenou fyzickou schopností, je oprávněna získat cenu za asistence rodiče nebo jeho zákonného zástupce, který má povinnost podepsat prohlášení, kterým je Organizátor vyňat z jakékoli odpovědnosti vyplývající z udělení ceny, jakož i zaplacení jakýchkoli škod nebo nároků jakéhokoli druhu souvisejících s touto cenou.

VIII. Obecné podmínky

8.1. Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla Propagace, účast a šance na účast ve Hře. Organizátor se zavazuje, že sdělí změny spotřebiteli podobným způsobem, jakým byla Propagace oznámena.

8.2. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Propagace a z jakéhokoli budoucího programu Propagace, a tím neposkytnout šanci zúčastnit se hry, spotřebitele, který:

- nesplňuje podmínky účasti na Propagaci nebo nesplňuje výše uvedené podmínky a chce se stát Hráčem;

- poskytl chybné osobní údaje nebo údaje třetí osoby;

- nemůže prokázat, že je vlastníkem telefonního čísla (ze kterého byl hovor uskutečněn);

- přeruší a / nebo manipuluje Službu a / nebo Hru nebo má podezření (včetně jakéhokoli použití technologie, kterou se mu podaří stát se Hráčem a / nebo získá šanci stát se Hráčem bez nákupu Služby);

- když už je Hráč a je připojen živě v televizním programu, nepředkládá Organizátorovi řešení nebo neodpovídá na otázky Organizátora;

- projevuje chování, které nelze vysílat během televizního vysílání nebo představuje porušení právních předpisů.

V případech popsaných v bodech iii) a iv) si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení spotřebitele z používání Služby. V případě, že spotřebitel svým způsobem jednání způsobí jakoukoli škodu nebo projeví známky trestného činu, může Organizátor požadovat náhradu škody v občanském řízení nebo žalovat spotřebitele příslušným orgánům.

IX. Technická realizace služby a hry

Podmínky účasti na Propagaci byly vytvořeny v souladu s platnými právními předpisy. Služba a Propagace podléhají rumunskému právu.

9.1 Ochrana osobních údajů

Pokud nějakou cenu získanou na www.zavolejavyhraj.cz. vyhrají, Organizátor zveřejní jména a jména Vítězů a jejich adresy

Účastí na této propagační akci každá osoba, která Službu zakoupila (dále jen "Hráč" a "Hráči")výslovně a jednoznačně souhlasí s:

- shromažďování a využívání osobních údajů, které sdělují za účelem účasti v televizním programu a udělování cen. Hráči sdělí své číslo mobilního telefonu a Vítězové dále sdělí své celé jméno, úplnou adresu, daňové číslo, číslo průkazu totožnosti, datum vystavení dokladu, vydavatele dokumentu

- ukládáním těchto údajů a jejich použitím k jiným účelům, než jsou uvedené výše, a to: reklama, marketing a reklama, žurnalistika a média, statistika, dodávky zboží a služeb.

Organizátor informuje Hráče, že mají právo kdykoli a bez odůvodnění kdykoli odmítnout, aby údaje, které poskytly v souvislosti s účastí v soutěži, byly zpracovány za účelem přímého marketingu prostřednictvím TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED nebo, aby byly pro tento účel zpřístupněny třetím osobám. Ve všech ostatních případech mají Hráči právo kdykoli, z dobrého důvodu a vztahujícího se k jejich osobnímu poměru, postavit se proti zpracování jejich osobních údajů.

Organizátor informuje Hráče, že za účelem výkonu výše uvedených práv mohou obrátit písemnou, datovanou a podepsanou žádostí na Organizátora který má následující kontaktní údaje: Arch. Makarios III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr; telefon: 283-025-025. Jsou také informováni o tom, že je uznáno jejich právo obrátit se na zákon.

9.2 Uvolnění z odpovědnosti

Organizátor a vyloučené strany nenesou odpovědnost za:

i) pozdní, ztracené, zpožděné, poškozené, špatně směrované, nesprávné, neúplné, neoprávněné nebo nesrozumitelné zápisy;

(ii) telefonní, elektronický, hardwarový, softwarový program, síť, internet nebo počítačové poruchy nebo potíže;

(iii) chyby v přenosu, počítačové systémy, telefonní linky, poruchy hardwaru nebo softwaru nebo jiné chyby, selhání, propouštění počítačových nebo telefonních spojů, které jsou lidské a / nebo technické povahy;

(iv) jakoukoliv podmínkou způsobenou událostmi mimo kontrolu Organizátora, která může způsobit, že Propagace bude narušena nebo poškozena;

(v) jakékoliv zranění, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené Cenou nebo vyplývající z přijetí, držení, užívání nebo zneužití Ceny nebo z účasti na propagačních akcích nebo z poškození počítačového systému hráče nebo mobilního telefonu, které je přímo nebo nepřímo způsobené přístupem na internetovou stránku; nebo

(vi) jakékoliv tiskové, typografické nebo vzdušné chyby v jakýchkoli materiálech spojených s těmito Oficiálními Pravidly nebo Hrou obecně. Organizátor si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zrušit, změnit nebo ukončit probíhající Hru a neposkytnout Ceny v případě počítačového viru, neoprávněného zásahu, technického nebo systémového selhání, které poškozuje administrativu nebo spravedlnost Hry.

Organizátor a vyloučené strany nenesou žádnou odpovědnost za újmu nebo poškození účastníků nebo osobních počítačů jiných osob, které se týkají nebo vyplývají z vstupu nebo stažení materiálů nebo softwaru v souvislosti s touto Propagací.

Pokud z jakéhokoli důvodu je jakýmkoli způsobem zasahováno nebo přerušeno jednání (včetně vandalismu, výpadků elektrické energie, přírodních katastrof, Božích zásahů, občanských nepokojů, stávek, počítačových chyb nebo virů, manipulace nebo technických poruch), Organizátor si vyhrazuje právo zrušit, ukončit, pozměnit nebo pozastavit či znovu zahájit Propagaci s výhradou souhlasu orgánů, které vydaly povolení pro své jednání.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za:

(i) jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení nebo zpoždění v provozu nebo přenosu jakékoliv komunikace včetně SMS komunikace zaslané Organizátorovi (nebo Organizátorem) jakéhokoli spotřebitele, ať už způsobené problémy s komunikačními sítěmi nebo vedení, počítačové systémy, poskytovatelé softwaru nebo internetových služeb, zahlcení provozovatelské sítě a podobně;

(ii) jakoukoliv krádež, zničení nebo neoprávněný přístup nebo změnu takových sdělení;

(iii) jakýkoliv problém nebo technickou poruchu jakéhokoli počítačového systému nebo jiného vybavení používaného k provozování soutěží; nebo

(iv) jakékoli nesprávné nebo neúplné informace, které mohou být sděleny v průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z výše uvedených příčin nebo jinak).

V plném rozsahu povoleném zákonem vylučuje Organizátor, jeho přidružené společnosti a agentury a jakýkoli jejich personál ("příslušné strany") veškerou odpovědnost za jakoukoli ztrátu (včetně škody, nároku, újmy, nákladů nebo výdajů), která je utrpěná nebo vzniklá jakýmkoliv Hráčem nebo jinou osobou, která:

(i) vznikla nebo je nějakým způsobem spojena s Propagačními akcemi nebo jinými cenami; nebo

(ii) je jinak způsobena vysíláním jakéhokoli programu souvisejícího s propagací nebo publikováním jakéhokoli materiálu v souvislosti s propagací, včetně případných prohlášení kteréhokoli hostitele, zaměstnance, dalších hráčů nebo jiné osoby, včetně:

a) jakékoli nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty;

(b) jakékoliv ztráty vyplývající z nedbalosti Příslušné Strany nebo ke kterému přispěla;

(c) jakékoliv odpovědnosti za osobní zranění nebo smrt. Organizátor nebude mít jakoukoli odpovědnost vůči jakémukoli Hráči nebo Vybranému Hráči v případě, že je telefonní hovor s touto osobou přerušený, narušen nebo jakýmkoli způsobem ovlivněn jakoukoli okolností, která jsou mimo kontrolu Organizátora kdykoliv během hry.

V takovém případě bude tato osoba vyloučena ze hry a pořadatel si vyhrazuje právo vybrat jiného hráče. VYSOKÝ OBJEM VSTUPŮ NEBO TECHNICKÉ PROBLÉMY SE SYSTÉMEM MOHOU VYÚSTIT DO DOČASNÉ NEMOŽNOSTI ZADÁNÍ PODPORY ALEBO ZPOŽDĚNÍ V ZPRACOVÁNÍ VSTUPŮ. POKUD VÁŠ VSTUP NENÍ PŘIJAT V ČASE, KDY SE ÚČASTNÍTE, ORGANIZÁTOR JE NEZODPOVĚDNÝ, NEBO JAKKOLIV ODPOVĚDNÝ.

9.3 Rozhodné právo: Omezení odpovědnosti

Hráči se zavazují, že tato propagace se bude řídit právními předpisy Austrálie a:

(1) veškeré spory, nároky a příčiny sporu vyplývající z této Propagace nebo spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel Propagace nebo jakákoli udělená cena budou vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy umístěné v Austrálii, veškeré nároky, rozsudky a ceny budou omezeny na skutečné nevynaložené náklady, avšak v žádném případě poplatky advokáta, soudní náklady; a

(3) nelze udělit žádné trestné, vedlejší, zvláštní, následné nebo jiné škody, mimo jiné ztracené zisky (souhrnně Zvláštní škody) a

(4) Hráči se tímto vzdávají veškerých práv na nárok na Zvláštní škody a veškerá práva k takovým škody násobené nebo zvýšené. Veškeré otázky a otázky týkající se výstavby, platnosti, výkladu a vynutitelnosti těchto Podmínek a propagačních pravidel budou řízeny a postaveny v souladu se zákony Austrálie.